Pärmsidan på broschyren Att förvalta ett gammalt hus

Informationsbroschyr ”Att förvalta ett gammalt hus”

Stadsarkitektkansliet i Mariehamns stad har med hjälp av Anna Sjöwall/Husdoktorn Ab tagit fram en broschyr. Syftet med broschyren är att ge vägledning till fastighetsägarna för att ta hand om sitt äldre hus.

Broschyren skickas till ägare av skyddade och skyddsvärda byggnader i Mariehamn och finns till försäljning hos Ålands Museum, Mariehamns museet, Mariehamns Bokhandel och Lisco.
Informationsbroschyren kommer att vara tillgänglig på stadens hemsida.

Vi eftersträvar till att publikationen genom konkreta råd och inspirerande bilder hjälper fastighetsägare till äldre hus i Mariehamn att underhålla och sköta byggnaden så att den bevaras till följande generationer.

Fredagen den 26 november kl. 18.00 presenteras publikationen för allmänheten i Mariehamns museet.

Stadsarkitektkansliet

Stadsarkitektkansliet
Stadshuset, Torggatan 17
Publicerad 19.11.2021
Uppdaterad 23.11.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.