Bild med dator och anteckningsblock

Grundvux

För dig som saknar betyg från grundskolan finns möjligheten att söka till Grundvux på Åland Folkhögskola. Sista ansökningsdag för Grundvux läsåret 2023-2024 är 15 april.

Grundvux är en ny utbildningsform som startade hösten 2021 på Ålands Folkhögskola. Det är en gratis utbildning för dig som:

  • Har en åländsk hemkommun.
  • Är över 18 år.
  • Saknar avgångsbetyg från grundskolan, eller
  • har flyttat till Åland och börjat skolan i högstadiet, eller 
  • flyttat från ditt hemland utan ett avgångsbetyg.

Skolmaterialet får du utan kostnad. Som heltidsstuderande får du lunch på skolan och du kan ansöka om studiestöd.

Kontakta din kommun, din studiehandledare, din handledare på AMS eller Visa vägen så får du hjälp att fylla i en blankett för anmälan. Bor du i Mariehamn kan du kontakta stadens bildningskansli. 

Uppgifter till anmälan 

Information som vi behöver är bland annat:

  1. Personuppgifter som namn, personbeteckning, modersmål, hemadress, telefon och e-postadress.
  2. Bakgrund som tidigare studiebakgrund på Åland eller i hemlandet och om du läst SFI-kurser med mera. 
  3. Betyg och intyg behöver också bifogas till ansökan.

Vi skickar sedan din anmälan till utbildningssamordnaren på Ålands folkhögskola. I maj genomförs språk- och matematikprov på skolan och antagningsbesked skickas ut till dig personligen i maj. Information om Grundvux, viktiga datum och antagning finns på Ålands folkhögskolas webbplats.

Läs mer om Grundvux på folkis.ax

Bildningskansliet

Bildningssektorn
Tekniska verken, Elverksgatan 1
Pb 207, 22101 Mariehamn
Skapad 15.3.2023 08:05
Publicerad 15.3.2023 09:50
Uppdaterad 17.3.2023 08:48

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.