Enkäten öppnad på mobiltelefon

Gör stadsbiblioteket bättre

Svara på treminutersenkäten och bidra till utvecklingen av verksamheten.

Nu kan du som låntagare tycka till om stadsbibliotekets service, utbud och ge synpunkter på vad som kan förbättras. Enkäten tar ungefär tre minuter att fylla i.

Du kan fylla i enkäten digitalt här. Den kan även fyllas i på stadsbiblioteket både på papper och digitalt. Enkäten finns på svenska och engelska.

Stadsbibliotekets brukarenkät genomförs vartannat år. En ny fråga i årets enkät är hur man har använt biblioteket under pandemin. Den är öppen till söndag 28 november.

Hitta snabbt

Publicerad 8.11.2021
Uppdaterad 18.11.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.