Unga och vuxna med hinkar med gäddyngel

Gäddfabriken i Nabbens multifunktionella våtmark

Med tanke på att gäddan är akut hotad i Östersjön så är Nabbens multifunktionella våtmark en viktig åtgärd i Mariehamns stads arbete med att öka den biologiska mångfalden.

På grund av torrläggning och utdikning har många av gäddans naturliga lekplatser försvunnit. Även ökande bestånd av spigg och minskande tillgångar på föda har gjort att gäddbeståndet i Östersjön blivit hotat. Genom anläggandet av våtmarken i Nabben har vi fått möjligheten att även planera in en översvämningsyta som skapar goda förutsättningar för gäddans lek.

Under våren har staden i samarbete med Ålands fiskevårdsförening och 4H släppt ut gäddyngel i våtmarken. Detta genomfördes för att skapa förutsättningen för gäddorna att hitta tillbaka till våtmarken. Eftersom gäddan ofta söker sig tillbaka till platsen den föddes på för att leka.

Landskapsarkitekt Johanna Hagström på stadsarkitektkontoret har varit en del av projektet och är mycket nöjd med resultatet.

– Våtmarken har verkligen gett området ett lyft och mariehamnarna verkar vara väldigt förtjusta i den. Särskilt roligt är det att området används som en pedagogisk resurs så att barn får lära sig om naturvärden i sin närmiljö.

Kortfilm om gäddfabriken

För att uppmärksamma läget för Östersjöns gäddor, och satsningen för gäddorna i Nabbens våtmark, har Mariehamns stad gjort en kortfilm om gäddfabriken. Filmen är cirka 3 minuter lång och innehåller övergripande information om hur gäddvåtmarken i Nabben fungerar.

Se filmen Gäddfabriken vid Nabben på stadens Youtube-kanal

Vill du veta mer om våtmarkens funktioner eller djurlivet i våtmarken kan du antingen besöka Nabbens våtmark och se de informationstavlor som finns i området.

Hitta till Nabbens våtmark (och stora infotavlan) med hjälp av Google Maps

Byggandet av våtmarken

Arbetet med våtmarken fick sin start under 2016 och 2017 då Mariehamns stad deltog i programmet Baltic Sea City Accelerator. Under 2017 utvecklades planen för en våtmark och under sommaren 2019 färdigställdes våtmarken vid Nabben. Projektet har planerats av Mariehamns stad i samarbete med miljöbyrån vid Ålands landskapsregering, även Ålands fiskevårdsförening har bistått med sin expertis i samband med planeringen. Det har förverkligats till stor del genom EU-bidrag samt bidrag från Östersjöprojektet.

Läs mer om reningsprocesserna och projektet på www.mariehamn.ax/vatmark

 

Skapad 16.7.2021 13:43
Uppdaterad 16.7.2021 21:57

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.