glass och påfågel vid skylt

Försäljningsplatser för glasskiosk

Mariehamn stad bjuder ut försäljningsplatser på Lilla holmen och Nabben under tiden 01.06 -31.08 2021.

Bedömningen av offerter sker dels utifrån anbudssumman som skall ges exklusive moms, dels utifrån anbudsgivarens koncept inklusive öppethållning.

Staden förbehåller sig rätten att fritt anta eller förkasta givna anbud.

För närmare upplysningar kontakta Anne Nordblom eller Håkan Lindén via telefon 5310 /växel.

Slutna anbud märkta ”Glassplats” inlämnas till Samhällstekniska avdelningen – markenheten, Elverksgatan 1, 22100 Mariehamn, senast den 23.04 2021 kl.16.00.

Publicerad 31.3.2021
Uppdaterad 12.4.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.