Ko av metalltråd/rör i naturlig storlek tillverkad av Ulrika Kjeldsen

Form i Mariehamn 2021

Mariehamns stads referensgrupp för konst har tagit initiativ till en temporär skulpturutställning till sommaren 2021, Form i Mariehamn. Utställningen ingår i firandet av Åland 100 år. Konstnärer från Sverige, Åland och Finland har haft möjlighet att skicka in bidrag till skulpturutställningen som kommer att öppen under perioden 10 juni- 22 augusti 2021.

- Vi blev totalt överrumplade av det stora intresset, säger Lars Midbjer som är projektledare för Form i Mariehamn. Sammanlagt fick vi in 98 verk att välja mellan.

Arbetsgruppen som består av Skulptörförbundet (SE), Finska skulptörförbundet, Ålands konstförenings konstnärssektion och stadens referensgrupp för konst har haft ett tufft juryarbete som nu är avslutat. Utställningen kommer att bestå av  konstnärers verk som ska visas utomhus på centrala platser i Mariehamn. Något verk placeras inomhus i Mariehamns stadsbibliotek och kanske i Ålands konstmuseum. Projektledare Lars Midbjer tror att utställningen kommer att liva upp hela centrum.

- Det var så bra material att det skulle ha räckt till två riktigt fina utställningar, säger Lars Midbjer. Vi skulle gärna utöka utställningen med flera skulpturer.

Sponsra en skulptur

För att kunna utöka skulpturutställningen bjuder staden nu in företag, organisationer och privatpersoner att sponsorera hyran av ett verk, vilket rör sig om 800 euro per verk. Den som vill bidra till utställningen är välkommen att höra av sig till Lars Midbjer, Mariehamns stadsbibliotek.

Anders Wiklöf och Wiklöf Holding har redan gått in som sponsorer och besked väntas från några andra lokala företag. Arbetsgruppen har även sökt medel hos en mängd fonder och andra bidragsgivare. Nordisk kulturfond, Kulturfonden för Sverige och Finland samt Stiftelsen Ålands vänner r.f. har beviljat medel hittills.

Den totala budgeten uppgår till 43 000 euro och Mariehamns stad står för ungefär halva kostnaden.

Varför utomhuskonst?

Konst i det offentliga rummet bidrar till en väl gestaltad och funktionell centrummiljö där konst, arkitektur, form och design samverkar och skapar både en attraktivare och mera hållbar miljö. 
Det är också en demokratisk fråga. En temporär skulpturutställning av det har slaget gör att konst blir tillgängligt även för de grupper som inte vanligtvis besöker museum och gallerier. Offentlig konst bidrar till oväntade möten, goda samtal, reflektion och upplevelser.
Mariehamns stad satsar i sommar på att även lyfta fram de utekonstverk som redan finns i staden genom att göra en folder och arrangera konstvisningar i centrum. Tanken är också att den temporära skulpturutställningen är startskottet för att skapa en mera permanent skulpturpark i Mariehamn.

- Den offentliga konsten gör platser unika, konstaterar Lars Midbjer, och vi hoppas att den temporära utställningen bidrar till att vi ser Mariehamn med nya ögon.

Publicerad 21.4.2021
Uppdaterad 23.4.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.