Grus, cementblandare och trallar utanför ett hus

Fastighets- och gatusyn 3 och 4 juni

Har du hus i stan? Byggnadsinspektionen kontrollerar skicket på hus och trädgårdar under sin årliga syn av Mariehamn och dess stadsbild. För tips om vad du behöver tänka på att ha i ordning, läs nedan.

Vi håller allmän fastighets- och gatusyn under vecka 23. Planerade dagar för syn är måndag 3.6 och tisdag 4.6. För undvikande av påminnelser och eventuell annan påföljd uppmanas fastighetsägare och gårdsdisponenter inom stadsområdet se till att

  • byggnader, inhägnader, gårdsplaner, infarter och dylikt är i prydligt skick.
  • fastigheterna är försedda med väl synliga adressnummerskyltar.
  • huvudentrén till våningshus har en informationstavla där uppgifter om ägarens och lokalinnehavarnas namn framgår.

Om brister upptäcks informeras fastighetsägaren om när de måste vara åtgärdade.

Byggnadsinspektionen förbehåller sig rätten till ändring av datum.

Läs mer på sidan Fastighets- och gatusyner

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.