Lekande gädda halvt synlig i sjögräset i våtmarken
Gädda i våtmarken april 2022. Foto: Ulf Simolin.

De första gäddorna har hittat hit

Stadens multifunktionella våtmark vid Nabben ger gäddorna goda förutsättningar för att leka.

På skärtorsdagen hade staden besök i våtmarken. Ålands landskapsregerings fiskeribiolog Linda Sundström med kollega från Finland samt fiskevårdsföreningens ordförande Torsten Fredriksson. Sällskapet kunde notera att ett antal lekvandrande gäddor har sökt sig till Nabbens våtmark. 

– Uppskattningsvis cirka 20 gäddor noterades under besöket. Det är ett glädjande bevis på att gäddor hittar hit och att våtmarken fungerar för deras lek, säger Ulf Simolin, miljösamordnare vid Mariehamns stad.

Gäddan söker sig ofta tillbaka till platsen den föddes på för att leka och lägga rom. Våren 2020 och 2021 släppte staden ut cirka 10 000 gäddyngel i Nabbens våtmark, i samarbete med Ålands fiskevårdsförening. Förhoppningsvis ska också de gäddynglen hitta tillbaka till Nabben när de om två till tre år blivit könsmogna. Staden släpper ut ytterligare 10 000 gäddyngel i vår.

Skyddad plats för gäddor 

Gäddans överlevnad är hotad då många av deras naturliga lekplatser försvunnit med åren och utvecklingen. Våtmarken skapar en plats för gäddornas lek och en skyddad miljö för ynglen där de i lugn och ro kan växa till sig innan de tar sig vidare ut i de åländska havsvikarna och Östersjön.

Våtmarken är inte ett fiskeområde, allt fiske där är strängt förbjudet. Gäddorna skyddas även av lagstiftning om fiske. Under 15 april till och med den 15 juni är det förbjudet att fiska från land.

Läs mer om fiskekort samt regler om var och när du kan fiska på stadens vatten

Besök Nabbens våtmark

Staden har planerat våtmarken så att alla ges möjlighet att komma nära växt- och djurlivet. På området finns vandringsleder med bryggor och träspångar samt bänkar vid stranden. Det finns även informationsskyltar som beskriver våtmarkens olika processer och de olika djurarter som du kan upptäcka.

Vänligen visa hänsyn mot djur och växter och andra besökare när du vistas i våtmarken. Hundar är också välkomna men de måste vara kopplade.

Hitta till Nabbens våtmark (och stora infotavlan) med hjälp av Google Maps

Läs mer om Nabbens våtmark, reningsprocesserna och byggprojektet

Miljösamordnare

Stadskansliet
Stadshuset, Torggatan 17
Skapad 19.4.2022 10:03
Publicerad 19.4.2022 13:27
Uppdaterad 20.4.2022 12:35

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.