Dags att nominera kultur- och idrottsstipendiater

Nu uppmanas allmänheten att nominera kandidater till Mariehamns stads stipendier för kultur- och idrott/fritid.

Varje år delar Mariehamns stad ut två stipendier á 1500 € för aktivitet, engagemang eller framsteg inom kultur samt idrott och fritid. Nomineringen görs genom ett digitalt formulär. Nomineringen sker 10 september- 31 oktober. Den som nomineras måste vara fast bosatt i Mariehamn.

Regelverket för kultur- och idrotts-/fritidsstipendier stipulerar följande

Kulturstipendium

Mottagaren/mottagarna stimulerar och vitaliserar genom sin verksamhet det åländska kulturlivet. Såväl professionella och icke professionella konstnärer och kulturarbetare, som grupper som utfört en kulturgärning, kan erhålla stipendiet. Mottagaren/mottagarna skall vara fast bosatta i Mariehamn.

Idrotts- och fritidsstipendium

Stipendiet kan ges till en aktiv idrottsutövare, en förening eller ett lag som under året gjort framsteg inom sitt område och/eller visat gediget intresse och engagemang. Stipendiet kan även delas ut till ledare/tränare som genom sitt arbete berikat fritiden för stadens invånare.

Lista över tidigare stipendiater.

Lars Midbjer

Kulturledare
Kulturenheten, kultur- och fritidssektorn
Stadsbiblioteket, Strandgatan 29
Pb 76, AX-22101 Mariehamn
Publicerad 31.8.2021
Uppdaterad 3.9.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.