Blå fjäril på blomma i långt gräs

Buffé för pollinerare

Staden har gjort ett medvetet val att låta vissa grönytor vara oklippta – till förmån för pollinerare.

Inom stadens parker och grönområden har vi gräsytor som sköts på olika sätt. Ängsskötsel är den typ av skötsel som gynnar ängsfloran och pollinatörer mest. Längs våra vägar har vi ytterligare ytor med gräs, blommande örter, buskar och sly som klipps två gånger per säsong. Dessa gräsytor klipps i första hand för att göra sikten fri när man kör på vägen, men de kan även ge en bra miljö för många pollinerare.

– Vi låter vissa gräsytor växa fritt längs exempelvis Östra utfarten och blandar klippta och oklippta ytor så det ser omskött ut, berättar Anne Nordblom som är stadsträdgårdsmästare i Mariehamns stad. Först när de flesta växter har blommat färdigt kommer de lämnade gräsytorna att slås.

Det finns många delade meningar om det ska vara klippt eller oklippt gräs. Med denna medelväg så säkrar vi att en del gräsmattor istället får vara naturliga och som en härlig buffé för fjärilar, bin och andra pollinerare. 

Publicerad 7.6.2021
Uppdaterad 7.6.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.