Två barn lutar mot ett träd

Barns åsikter om stadens grönområden

Staden har tillsammans med Rädda Barnen utfört en dialog för att ta reda på barns åsikter om Mariehamns grönområden. Dialogen är en komplettering till kartenkäten som utfördes under våren 2020 och som främst fångade synpunkter från vuxna. De två rapporterna kommer att fungera som underlag för arbetet med att ta fram stadens första grönplan. Grönplanen kommer att fungera som ett viktigt verktyg för den framtida planeringen i Mariehamn.

Dialogen har dels utförts under Barnens Dag i oktober 2020, dels under våren 2021 i samarbete med skolorna i Mariehamn.

-    Vi tog fram ett klassmaterial som distribuerades till skolorna då Coronaläget hindrade oss från att vara fysiskt på plats, berättar Johanna Hagström, landskapsarkitekt på Stadsarkitektkansliet. Feedbacken från lärarna har varit positiv, eleverna verkar ha tyckt att uppgifterna var roliga att utföra och vi är mycket nöjda med resultatet. 

Dialogen har undersökt vilka platser i Mariehamn som barnen tycker om samt vilka platser de inte tycker om. Lilla holmen är den plats som flest barn tycker om medan Gröna udden är den plats som barnen tycker minst om.

-    Lilla holmen är en tydlig favoritplats med 77 röster. När det gäller vilka platser barnen inte tycker om fördelades rösterna ganska jämnt. Det var väldigt intressant att läsa barnens motiveringar till varför de gillade eller inte gillade olika platser, säger Johanna Hagström.

Gemensamt för de fyra mest omtyckta platserna är att de fungerar som mötesplatser, där man kan umgås med vänner och utföra aktiviteter som man tycker att är roliga. De flesta av platserna ligger också nära havet. Många av barnens svar visar att man tycker att det är viktigt att platserna är fina och välskötta. Vacker natur och fin utsikt är också viktigt för att barnen i Mariehamn ska trivas på en plats utomhus.

Gemensamt för de fem platserna som barnen tycker minst om är att platserna upplevs som nedskräpade. Undantaget är Gnisten som barnen snarare upplever som farlig att använda samt Miramarparken som man tycker är tråkig.

Sammanlagt har ca 140-150 barn deltagit i dialogarbetet. Åldrarna har varierat mellan 4 till 17 år och fördelningen mellan deltagande flickor och pojkar har varit förhållandevis jämn.
 

Stadsarkitektkansliet

Stadsarkitektkansliet
Stadshuset, Torggatan 17
Publicerad 6.7.2021
Uppdaterad 6.7.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.