Ansökan om stadsbildsbidrag

Ansökningstiden för 2022 är 29 september till 31 oktober.

Tag alltid kontakt med stadsarkitektkansliet eller landskapsregeringens antikvariska myndighet för samråd innan byggnadsåtgärderna påbörjas. Bidraget utbetalas efter det att respektive åtgärd är genomförd. Ansökan på avsedd blankett lämnas till Mariehamns stad, stadsarkitektkansliet, PB 5, 22101 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax.

Stadsarkitektkansliet

Stadsarkitektkansliet
Stadshuset, Torggatan 17
Skapad 28.9.2022 08:01
Publicerad 28.9.2022 08:11
Uppdaterad 28.9.2022 08:11

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.