Anpassningar under Covid-19

Staden strävar efter att alla verksamheter ska kunna hålla öppet och bedrivas så normalt som möjligt.

Undvik besök om dina ärenden kan lösas per telefon eller e-post

Våra verksamheter vidtar olika förebyggande åtgärder som hjälper oss att minimera smittspridningen. En åtgärd är att undvika fysiska möten så långt det går. Vi ber därför alla att i första hand ta kontakt per telefon eller e-post för ditt ärende till Mariehamns stad.

Undvik besök till stadens äldreboenden

Med den situation som nu råder ber vi alla visa hänsyn och undvika besök, i synnerhet till äldreboenden.

Om besöket är nödvändigt ska avdelningens besöksrutiner följas. Rekommendationen är en (1) besökare i taget, munskydd ska användas och avstånd ska hållas. Besöket ska endast ske i klientrummet, de allmänna utrymmena är inte tillgängliga för besökare. Om risken för smittspridning skulle vara hög på en avdelning, kan avdelningen tillfälligt stängas. Kontakta då gärna avdelningen för att undersöka möjligheten för ett digitalt besök under den tillfälliga begränsade perioden.

Anpassad verksamhet inom kultur och fritid

Mariehamns stads idrottsanläggningar håller öppet med anpassad verksamhet under den tid de nya restriktionerna gäller. Vi uppmanar alla besökare att hålla avstånd, använda munskydd i allmänna utrymmen och att stanna hemma vid förkylningssymtom. Tänk på att föreningarna som driver verksamhet vid idrottsanläggningarna själva beslutar om aktiviteterna kommer att genomföras eller inte.

Kultur- och fritidssektorn arrangerar inga evenemang eller aktiviteter under den här tiden.  Friåkningstiderna i Islandia är inställda, men isbanan söder om Islandia försöker vi hålla öppen om bara vädret tillåter.

Stadsbiblioteket är öppet liksom Uncan. Även här är verksamheten anpassad för att den ska vara trygg för besökare och personal.

Eventuella förändringar framöver

Vi ber om överseende om att det med kort varsel kan bli ändringar i öppettider och service. 

På sidan COVID-19 (Coronaviruset) publicerar vi information om hur nuvarande situation och smittskyddslag påverkar stadens verksamhet och service till allmänheten. 

Växel och reception

Mariehamns stad
Stadshuset, Torggatan 17
Telefontid vardagar kl. 8.00‐16.15 Besökstid vardagar kl. 9.00‐15.00
Publicerad 4.1.2022
Uppdaterad 4.1.2022

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.