Bild på trafikmärke för parkering

Ändrade parkeringstider i centrum

Många parkeringar har fått ändrade p-tider från tidigare 60 minuter till 2 timmar, samt att p-skiva ska användas.
Avser främst Torggatan norr om Nygatan, Nygatan vid ÅAB och Posten samt Torggatan vid Torgområdet.

Mer info finns under karta över parkeringar och parkeringstider.

Publicerad 27.4.2021
Uppdaterad 29.4.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.