Mariehamns stad får 80 000 euro i bidrag från Östersjöprojektet för att bygga en våtmark i Sviby....