Äldreomsorgen i Mariehamn har startat ett projekt i syfte att höja kompetensen gällande demensvård...