Publicerad den Organisation och arbete

Mariehamns stad vann pris på huvudstadskonferens i Reykjavik

Den nordiska huvudstadskonferensen hålls vartannat år och nu stod Reykjavik på Island som värd den 7-8 maj 2015. Deltagande städer var Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, Oslo, Reykjavik, Mariehamn, Nuuk och Torshavn.

Med i delegationen från Mariehamn till Reykjavik på Island var stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson, stadsdirektör Barbara Heinonen, stadsfullmäktiges ordförande Christian Beijar och Högskolan på Ålands rektor tillika jurymedlem Edvard Johansson.

Temat denna gång var resilienta städer. Dessutom skulle vinnarna utses i ”Nordic Challenge in Best Practice – NBPC” inom fyra kategorier, vilket samtliga städer förband sig till att delta i på huvudstadskonferensen i Stockholm för två år sedan.

Samtliga deltagande städer, utom Nuuk, nominerade flera bidrag till de fyra kategorierna. Mariehamns stad lämnade in bidrag i tre av de fyra kategorierna och lyckades vinna i kategorin säkerhet med projektet äldreomsorg på distans där Mariehamn deltar tillsammans med övriga aktörer på Åland.  Nedan ses kategorierna och de vinnande städernas bidrag.

1. Publik kommunikation: Reykjavik – medborgarprioriterade projekt.
2. Transport: Oslo – världshuvudstaden för elektriska bilar.
3. Miljö: Köpenhamn – Tåsinge plads, det första klimatresilienta urbana utrymmet.
4. Säkerhet: Mariehamn – äldreomsorg på distans.

”Våra städer och nordiska samhällen har mer som förenar än som skiljer sig åt. Utmaningar vi står inför är ofta likartade, men de lösningar vi kommer fram till kan se olika ut. Att då få utbyta idéer och goda exempel samt lära sig av varandra är mycket värdefullt. Tanken är ju att vi alla ska få bättre samhällsservice till samma, eller lägre, kostnad genom att utbyta erfarenheter mellan de nordiska huvudstäderna” säger Petri Carlsson.

”Vi har fått träffa och diskutera aktuella frågor samt framtiden för våra städer med ledande politiker och tjänstemän. Dessa tillfällen ger möjligheter att stärka våra befintliga kontakter och få nya bekanta som kan komma oss till nytta nu och framöver” säger Christian Beijar.

”Alla inlämnade bidrag var riktigt bra och kompetenta kandidater till att vinna priset i respektive kategori, så vi i juryn hade svåra val att göra när vi skulle utse de vinnande bidragen. Priset var en symbolisk gåva, äran att vinna och ska mest ses som en uppskattning. Huvudmålet med utmaningen var redan från början att utbyta lösningar till fromma för det allmänna goda” säger Edvard Johansson.

”I min presentation och i paneldebatterna lyfte jag fram stadens goda miljöarbete med bland annat byggprojektet Övernäs högstadieskola och våra kraftigt reducerade koldioxidutsläpp i fjärrvärmeproduktionen. Det uppskattades av många och som ytterligare bonus var det roligt att vi vann med ett av våra bidrag” säger Barbara Heinonen.

Mer om konferensen hittar du på officiella hemsidan NordCap2015.

Sidan uppdaterades