Publicerad den Boende och miljö

Film om stadens nya våtmark

Våtmarken renar vattnet från kväve och fosfor, men bidrar också till den biologiska mångfalden. Nu släpper staden en kortfilm om arbetet med anläggandet av våtmarken vid Nabben.

Övergödningen är en av de största utmaningarna för Östersjön idag. Algblomning, syrebrist och bottendöd är några av de problem som övergödningen bidrar till. Även Mariehamns havsvikar är drabbade. I filmen får vi höra Ulf Simolin, miljösamordnare på staden, berätta om arbetet med våtmarken.

När vattnet stannar upp i våtmarken händer det saker med både kvävet och fosforn. En stor del av kvävet omvandlas till kvävgas som stiger upp i luften. Fosforn däremot följer med jordpartiklarna ned till botten. På så sätt bidrar våtmarker till minskad övergödning i sjöar och hav. Men våtmarken har även andra värdefulla funktioner, mer djupgående information om detta finns i rapporten Multifunktionella våtmarker i Nabben (pdf, 2,27 MB).

Tag gärna kontakt om ni vill veta mer!

Se filmen om Nabbens våtmark (längd 6:41) på stadens Youtube-kanal.

Sidan uppdaterades