Biblioteksplatsen 2040? Illustration: Anna Hjerling
Publicerad den Stadsplanering och trafik

Tyck till om utkastet för centrum

Välkommen till stadsbiblioteket 1 mars kl. 18 för presentation av utkastet till delgeneralplan för centrum. Du kan också besöka utställningen. Senast 31 mars vill vi ha dina synpunkter.

Utkastet till delgeneralplanen bygger på kommitténs riktlinjer som stadsfullmäktige godkänt. Under medborgardialogen som hölls sommaren 2016 ville vi veta vilka platser du tyckte var bra i centrum och de som kunde förbättras. Denna gång vill vi ha din åsikt om själva utkastet till delgeneralplanen för centrum.

Informationstillfälle 1 mars

Vi håller ett samrådsmöte för alla intresserade onsdagen den 1 mars 2017 kl. 18.00 på stadsbiblioteket. Då kommer stadsarkitekt Sirkka Wegelius att berätta om utkastet till delgeneraplan för Mariehamns centrum. Det finns också möjlighet att ställa frågor.

Delgeneralplanen kommer att utgöra grunden för framtida stadsplaneändringar i centrum. Tidsspannet för planen är 25 år. Enligt utkastet kan centrum ge plats ända upp till 1200 boende jämfört med dagens 420, samtidigt som gator och miljöer blir ännu tryggare och trevligare att gå och vistas på.

Utställning 1-22 mars

På andra våningen i stadsbiblioteket hittar du utställningsskärmar och infopärmar med ärendeberedning och bilagor.  På plats finns också möjlighet att se en informationsfilm; sändningen från aftonskolan som hölls för stadsfullmäktige i november 2016.

Allt ärendematerial finns också på stadens hemsida under Pågående stadsplanering samt hos stadsarkitektkansliet.

Tyck till senast 31 mars

Vi vill ha dina synpunkter skriftligen eller muntligen senast fredagen den 31 mars 2017 kl. 15.00 till stadsarkitektkansliet, PB 5, 22101 Mariehamn. Du kan även lämna in dem digitalt via ett formulär på hemsidan.

Synpunkter som lämnas in blir offentlig information, de kommer att redovisas i den fortsatta beredningen när utkastet kommer att utarbetas till ett slutligt planförslag.

Sidan uppdaterades