Publicerad den Stadsplanering och trafik

Trafikarrangemang med anledning av ledningsarbeten i Ålandsvägen

Ledningsarbetena är förarbeten inför uppstart av gatuombyggnads-entreprenaden som påbörjas från 20 mars. Ledningsarbetena inleds måndag 30 januari.

I första skedet utförs ledningsarbeten i korsningen Ålandsvägen – Norragatan och i ett senare skede ledningsarbeten i Nygatan och Ålandsvägen – Nygatan.

Arbetet vid Norragatan beräknas pågå ca två veckor, arbetet vid Nygatan pågår sedan ca fem veckor.

Ändringar för biltrafik

  • Ålandsvägen stängs för genomfartstrafik på avsnittet Norra Esplanadgatan – Norragatan, trafiken leds på omfart via Norra Esplanadgatan – Östra Esplanadgatan – Nygatan / Norragatan

Gående

  • kan fortsatt färdas längs Ålandsvägen och passera över Norragatan i enlighet med skyltning/anvisningar på plats,

Cyklister

  • uppmanas i första hand att välja andra leder tex Östra Esplanadgatan eller Torggatan

Busstrafiken

  • linjetrafiken till landsbygden flyttar helt bort från Ålandsvägen och trafikerar nu enbart via Skarpansvägen till och från Bussplan (ändringen gäller från den 30 januari till och med oktober).
  • Tillfälliga busshållplatser anordnas på Skarpansvägen vid in/utfart till Ålandsplan

Stadsbussen

  • trafik berörs endast i mindre omfattning, när arbetena inleds på Nygatan måste busshållplatsen vid Nygatan 7 (FPA) flyttas till Kaptensgatan.

Övrigt tung trafik

  • lastbilar, långtradare och bussar dirigeras med skyltning att trafikera via Österleden och Storagatan, omledningen av den tunga trafiken gäller för perioden v5 – v 42 2017.

 

Mera information om eventuella trafikarrangemang kommer fortlöpande vartefter ledningsarbetet framskrider.

Sidan uppdaterades