Publicerad den Stadsplanering och trafik

Tack för åsikterna om Rönnbergs torg!

Vi fick värdefull återkoppling på förslagen för Rönnbergs torg genom enkät på hemsidan och stadsbiblioteket samt samrådstillfället.

Stadens pilotprojekt att nå stadsborna med planeringen av Rönnbergs torg lyckades över förväntan.

Besöken på de sociala medierna var många och utställningen på biblioteket var välbesökt. Fyrahundra besökte hemsidan, över femhundra besökte oss via facebook och nästan trehundra såg filmen om Rönnbergs torg på you tube.

Enkätsvaren visar att många tyckte att det är bra att staden för medborgardialog via olika medier. På vår fråga om vilket alternativ som stadsborna föredrar så blev det nästan lika mellan alternativ 1 och 2.

Enkätsvaren och inlämnade synpunkter kommer att offentliggöras i samband med att stadsplaneärendet tas upp i stadsutvecklingsnämnden, men alla enkätsvaren kommer att vara anonyma.

Vi fick värdefull återkoppling och samtidigt fick staden fram information om själva stadsplaneringen som annars inte skulle ha nått så många. Ett stort tack för allas engagemang, till både anställda och deltagande invånare, hälsar stadsarkitekt Sirkka Wegelius.

Sidan uppdaterades