Publicerad den Boende och miljö

Kasta ditt skräp på rätt plats och hjälp till att hålla naturen ren

Skräp är en produkt av vårt konsumtionssamhälle och ett felaktigt beteende – helt enkelt ett bortkastat avfall som borde återvinnas. Nedskräpning skadar miljön. Både den lokala miljön som förfulas, onaturliga ämnen som sprids, djur som skadas och i förlängningen globala konsekvenser med berg av plast som driver runt i våra hav.

Plast i haven är ett av vår tids största miljöproblem och det mesta av skräpet kommer från land. Plast som vi använder några minuter finns kvar en livstid i naturen. Ett enkelt sätt att minska nedskräpningen är att sluta använda engångsartiklar av plast. Plast i haven har på kort tid även blivit en het politisk fråga och i december 2018 fattade EU beslut om det så kallade engångsplastdirektivet. Det kommer innebära förbud mot vissa engångsartiklar av plast och minskning av vissa.

Pressmeddelandet från Europeiska unionens råd om engångsplastdirektivet.

Vad har staden gjort?

Vi städar varje dag, året runt på offentliga platser. Vi anlitar extra personal som gör städinsatser under sommarhalvåret och vid större evenemang.

Vi samarbetar med föreningar som anordnar kampanjer för att minska nedskräpningen. Ett exempel är Lions Club Åland Frejas miljödag, då stadens samhällstekniska avdelning ställer ut extra containers dit man kan lämna sopor som hittas ute i naturen.

Sopkarta 2019, utplacerade sopcontainers (pdf, 497 kB) 

Nya smarta soptunnor med solceller och som kommunicerar

Ibland händer det, speciellt under sommaren att soptunnor överbelastas och skräpet hamnar runtikring istället, ingen vacker syn! Nu har staden köpt in fyra avancerade soptunnor som förhoppningsvis ska ändra på det här. Det handlar inte om vilka soptunnor som helst utan de här soptunnorna är smarta och försörjs av energi som produceras av solceller.

Genom att tunnorna har en inbyggd komprimator som tycker ihop skräpet ger detta ökat utrymme för mer skräp vilket innebär driftskostnaderna ska bli lägre med tiden och att tunnorna ska löna sig på sikt. Dessutom har soptunnorna en sådan konstruktion som hindrar skadedjur, som råttor eller fåglar att ta ut skräpet.

Planen är att ställa ut de smarta soptunnorna längs Torggatan/gågatan från mitten av maj. Om det fungerar bra finns planer på att införskaffa ytterligare tunnor.

Häng med och plocka skräp

Mariehamns stad och dess stränder drabbas också av nedskräpning, om alla hjälps åt med att plocka skräp blir vår omgivning så mycket trevligare för oss alla att leva och vistas i. Även i år anordnar Lions Club Åland Freja en miljödag, måndagen den  6 maj. Ålands Natur & Miljö anordnar också en kampanj i maj. Delta i deras Städa Åland-kampanj och städa stränder, med kick-off i Sjökvarteret lördagen den 4 maj.

Stadens nyhet om Lions Club Åland Frejas miljödag 2019.

Evenemanget Strandstädning anordnat av Städa Åland, på Facebook.

Häng med, varje liten insats hjälper.

Vad säger lagen om nedskräpning?

Från 1 januari 2019 gäller en helt ny avfallslag vilken är helt tydlig med att all nedskräpning är förbjuden. I första hand är det individen som ansvarar för att inte skräpa ner. All nedskräpning på Åland är förbjuden.

Förbudet mot nedskräpning
8 kapitlet 72 paragrafen
"I miljön får inte avfall lämnas, maskiner, anordningar, fordon, fartyg eller andra föremål överges eller ämnen släppas ut så att följden kan bli osnygghet, förfulning av landskapet, minskad trivsel, risk för att människor eller djur skadas eller någon liknande risk eller olägenhet (nedskräpningsförbud)."

Läs hela avfallslagen på Finlex.fi.

Sidan uppdaterades