AIDAcara är ett av de internationella kryssningsfartyg som anlöper Mariehamn
Publicerad den Stadsplanering och trafik

Mariehamn - en populär kryssningsdestination

Tallink Siljas första sommarkryssning till en inhemsk destination går till Mariehamn. Kryssningen, med en heldag i Mariehamn, är den första i sitt slag och har väckt stort intresse hos både finska och estniska passagerare. Cirka 2 300 passagerare kryssar med fartyget Silja Europa till Mariehamn.

Specialkryssningen till Mariehamn avgick från Helsingfors den 8 juli och gick via Tallinn, så att även passagerare från Estland fick möjlighet att gå ombord. Silja Europa anländer till Mariehamn tisdagen den 9 juli och ligger i hamn från kl. 9.30 till 20.00. 

- Genom att paketera in Mariehamn och Åland som destination i en specialkryssning tror vi att vi kan nå andra målgrupper och väcka en annan sort nyfikenhet för platsen än vad vi gör i samband med vår reguljärtrafik, säger Jani Mäkelä, chef för produktledning & destinationer för Tallink Silja Oy. Det här är ett första försök, som vi utvärderar innan vi tar beslut om nästa års destinationer. Personligen hoppas jag att vi ska göra fler specialkryssningar hit.

Silja Europa trafikerar normalt sträckan Helsingfors-Tallinn. Fartyget är den största passagerarfärjan i Östersjön med plats för över 3 000 passagerare. Sommaren 2019 gör Europa sammanlagt åtta specialkryssningar, fyra till Visby, tre till Riga och en till Mariehamn.

- Från stadens sida är vi väldigt glada över att Tallink Silja har valt Mariehamn som destination för en av sina specialkryssningar i sommar, säger Terese Flöjt, verksamhetsutvecklare för information och näringslivskontakter. Vi har haft ett mycket gott samarbete med rederiet inför det här anlöpet och de vill verkligen hjälpa sina passagerare att uppleva Mariehamn och Åland under besöket här.

Mariehamns hamn är flitigt trafikerad året runt. Den reguljära trafiken innebär i medeltal 15 anlöp per dag. Dessutom är Mariehamn Finlands näst populäraste hamn för fartyg som gör specialkryssningar i Östersjön. Årets kryssningssäsong inleddes redan i maj, med totalt 23 bokade anlöp. Efter Silja Europas besök väntar ännu 13 anlöp innan säsongen avrundas den 21 september.

Sidan uppdaterades