Publicerad den Stadsplanering och trafik

Så här kan centrum bli bättre

Det var första gången som staden använde sig av verktyget Harava för medborgardialog. Vi har under 13 april till 11 maj fått in många värdefulla synpunkter och nu kan du läsa dem alla här på hemsidan.

Både samstämmiga och oeniga åsikter om olika platser har lämnats. Flest åsikter har getts om torget, både positiva och negativa. Även busshållsplatsen var välkommenterad. Många synpunkter bekräftar också att förslagen i gatuprogrammet från 2014 kan förverkliga en del av önskemålen från allmänheten gällande till exempel torget och bussplan.

Sammanställning av synpunkter

Resultatet av medborgardialogen är sammanställt i ett dokument så att du kan läsa synpunkterna enligt område. De har samlats under rubriker som Torget, Lilla torget, Miramarparken, bussplan men också enligt gator eller andra områden alternativt ingen platsangivelse/allmänna synpunkter. I dokumentet finns även information om exakt hur många synpunkter och kartmarkeringar som lämnats.

Ett flygfoto över planområdet visar markeringarna för påståendena ”en bra plats” och ”plats som kan förbättras”. Grön färg för bra och röd för kunde förbättras. Dialogen var huvudsakligen digital via verktyget Harava* men på stadsbiblioteket fanns också möjlighet att lämna skriftliga svar.

Tack till alla som deltagit med synpunkter!

Nästa steg i planläggningen

Resultatet från medborgardialogen blir en del av underlagsmaterialet till en ny delgeneralplan för Mariehamns centrum.

Nu fortsätter stadsarkitektkansliet med planeringen och sedan ska politikerna ta beslut om åtgärder och tidsplan. Vissa förslag och önskemål som inkommit kan enbart fastighetsägarna själva ta beslut om och genomföra så rapporten har även delats till City Mariehamn.

Håll gärna utkik på hemsidan i framtiden för mer information om utvecklingen av centrum!

 

*Harava är ett kartbaserat enkätverktyg på webben där man kan samla in svar kopplat till geografisk information. På så sätt fås mer omfattande enkätresultat. Flera andra kommuner i Finland använder sig redan av detta verktyg för att samla in tankar, idéer och feedback från medborgare. 

Sidan uppdaterades