Mathias Björkman, miljövetarstudent
Publicerad den Boende och miljö

Mariehamns grundskoleelever reser hållbart

Att skolvägen är säker och upplevs som trygg är viktigt för att barn ska kunna cykla och gå till skolan. Dessa frågor utreddes i en stor resvaneundersökning som Mariehamns stad har genomfört.

Undersökningen genomfördes som en enkätundersökning och var tillgänglig för stadens alla 1 130 skolbarn i årskurserna 1–9, varav 20 procent svarade.

Rapporten Resevaneundersökning Mariehamn vintern 2018-2019 (pdf, 1,0 MB)

Utifrån undersökningen så visade det sig att Mariehamns grundskoleelever reser hållbart och cykel var det populäraste sättet att ta sig till och från skolan på. Hela 44 procent av respondenterna cyklade till och från skolan medans 24 procent gick till och från skolan.

- Jag vill passa på att tacka alla vårdnadshavare och elever som svarat på enkäten. Det har varit mycket lärorikt och intressant att jobba med denna undersökning Mathias Björkman, som i samband med sin praktik på Mariehamns stad ansvarat för enkäten och sammanställningen av resultaten.

 

Sidan uppdaterades