Publicerad den Organisation och arbete

Rädda barnen-priset 2016

Terese Flöjt fick årets Rädda barnen-pris. Hon uppmärksammas för att ha värnat om barnens intressen och givit dem möjlighet till delaktighet i stadens beslutsprocess.

Terese arbetar som verksamhetsutvecklare för information- och näringslivskontakter vid Mariehamns stad. I arbetet ingår bland annat att utveckla stadens medborgardialog och stadens kontaktytor till olika grupper av medborgare.

Genom att ta initiativ till nya arbetssätt har Terese utarbetat och genomfört nya modeller för att i ett tidigt stadium involvera barn i beslutsfattandet. De exempel som lyftes i nomineringen till Rädda Barnen-priset gällde framtagande av underlag till kommittén för en ny delgeneralplan för centrum samt vid arbetet med stadens remissvar på frågan om rösträtt ska införas från 16-års ålder.

I båda exempel har barn från stadens grundskolor fått vara delaktiga och tycka till. Resultatet av dessa arbeten har skapat bredd i underlaget för beslut och lyft fram aspekter som förmodligen annars inte hade kommit fram.

Från stadens sida är vi stolta över Terese arbete och tycker att hennes arbete är värt att uppmärksamma som ett positivt exempel.

Sidan uppdaterades