Publicerad den Daghem och skola

PISA 2012

Goda nyheter från skolan!

Sammandrag av PISA resultatet

15-åringar i 65 länder och ekonomiska regioner har studerats.

41 poäng motsvarar ett års skolgång.

150 elever från Åland deltog.

Forskning visar att resultaten i PISA undersökningarna kan kopplas till elevernas framtidsutsikter. God utbildning ger goda framtidsutsikter.

God disciplin i åländska skolor ( enligt elevernas skattningar)

Matematik ( som specialstuderats i denna undersökning)

Shanghai 613 poäng (p), Singapore 573 p, Schweiz 531 p.

Åland 530 p, Finland som helhet 519 p, svenskspråkiga skolor 519 p, OECD 494 p.

Åland har färre elever med stora svårigheter  och överlag jämnare resultat ( vilket tyder på en jämlikare skola)

Åländska barn har gott matte-självförtroende.

Ålands resultat är klart bättre än övriga nordiska länder.

Förbättringen sedan 2003 (+7p) kan inte ses i något annat nordiskt land.

Övernäs ( 35 elever)  555 poäng!

Strandnäs  524 poäng!

Sidan uppdaterades