Publicerad den Boende och miljö

Ladda för en renare och tystare stadsmiljö

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi få en genomsnittlig global uppvärmning.

En stor andel av våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare varje dag. Transportsektorn står för 13% av dom globala växthusgasutsläppen.

Vad har staden gjort?

I Mariehamns stad pågår ett aktivt och långsiktigt klimatarbete. Ett av stadens miljömål är att klimatbelastningen ska minska med 90 procent till 2030 jämfört med 2002, hittills har vi minskat utsläppen med 70 procent!

Hur stadens klimatbelastning är fördelad kan du ta del av i våra hållbarhetsbokslut.

Vi laddar för en renare och tystare stadsmiljö
En del av stadens egna fordon är eldrivna. Bland annat hemtjänsten och vaktmästerienheten har tillgång till elbilar och flera avdelningar använder elcyklar. Självklart laddas de med förnyelsebar el, sedan 2011 har Mariehamns energi levererat grön el.

Elbussar på prov
För att erbjuda allmänheten och ansvariga politiker möjlighet att ta del av tillgänglig teknik för elbussar fanns det under några dagar i december 2016 en elbuss på plats i staden. Alltfler städer har gått över till eldrift, bland annat blev vår grannstad Norrtälje först i Sverige med enbart elbussar i stadstrafik.

Vad kan du göra?

Det finns en hel del olika sätt att minska din klimatpåverkan, här kommer några:

Undvik bilen
Cykla, gå eller använd kollektivtrafiken. Minska antalet bilresor genom att endast använda bilen då ni är en större grupp.

Undvik tomgång
Inom Mariehamn får inte bilar köra på tomgång mer än 1 minut, men trots att du står stilla i mindre än en minut är det bra att stänga av bilen helt.

Tillräckligt med luft i bildäcken
Se till att du har tillräckligt med luft i bildäcken. Om du har tillräckligt med luft i bildäcken så drar din bil mindre bränsle, och när din bil drar mindre bränsle så är den snällare mot miljön.

Ta hand om din bil
Genom att följa skötsel råd och regelbundet serva din bil så kommer den dels hålla längre men även koldioxid utsläppen skulle minska.

Undvik att använda AC
Du kan spara in en hel del koldioxid utsläpp genom att undvika att använda din AC i bilen när det inte behövs.

Kör sparsamt!
Sparsam körning innebär att du använder växelspak och gaspedal på ett medvetet sätt, så att du minskar din bränsleförbrukning, och kör lugnare och säkrare. Hitta tips som passar dig på trafikverket.se

Byt drivmedel
En renodlad elbil har inget avgasrör. Den ger inga utsläpp och kan därför bidra till en bättre luft på gatorna och bullernivån sjunker radikalt. Det här öppnar för helt ny stadsplanering. Tystare elfordon utan avgaser kan gå närmare människorna utan att störa, till exempel i bostadskvarter, sjukhusområden och köpcentrum. Allt detta banar väg för mer attraktiva städer.

Ladda elbilen med förnybar el
En förutsättning för att elbilar verkligen ska ge en miljövinst är att de tankas med förnybar el. Vill du vara med och bidra till minskningen av CO2-utsläppen i världen? Ta kontakt med Mariehamns Energi och teckna avtal för ursprungsgaranterad-el, denna el är till 100% förnyelsebar! Behöver du ladda bilen finns förnärvarande två stationer i staden, på elbil.ax finns karta på var de finns.
 

Månadens miljötips har koppling till följande mål i Agenda 2030:

Mål 7, hållbar energi för alla. Mål 11, hållbara städer och samhällen. Mål 13, bekämpa klimatförändringarna.

Sidan uppdaterades