Publicerad den Boende och miljö

Vårda ditt dagvatten

Havet har effekt på dig. Och du på havet. Visste du att det som hamnar i gatubrunnarna på din gata oftast rinner rätt ut i närmaste havsvik?

Våra havsvikar är fantastiska och värda att värna om. Det finns mycket vi kan göra tillsammans för att hålla våra havsvikar friska och rena.

Så kan du hjälpa din havsvik

Tvätta bilen med rent samvete. När bilen ska tvättas är det viktigt att tänka på några saker för att undvika att smutsa ner miljön. Om du tvättar bilen på din uppfart eller någon annan asfalterad yta finns det stor risk att vattnet åker direkt ner i dagvattenbrunn, för att sedan fortsätta orenat ut i havet. Det smutsiga tvättvattnet innehåller en hel del miljöfarliga ämnen, exempelvis lösningsmedel, tungmetaller och asfaltsrester. Dessa ämnen kan komma att påverka växter och djur även i svag koncentration.

För att undvika miljöfarliga ämnen i havet kan du tvätta bilen hos en biltvätt istället. I dagens biltvättar används ett slutet vatten- och avloppssystem där tvättvattnet renas. Ett annat sätt att undvika att vattnet orenat åker ut i naturen är genom att tvätta bilen på din gräsmatta eller grusad yta så långt som möjligt från diken och dagvattenbrunnar istället. Gruset eller gräset fungerar då som ett enklare filter. Men då handlar det om en enklare tvätt utan avfettningsmedel.

I förebyggande syfte är det även viktigt att använda sig av miljömärkta produkter när du tvättar din bil. I många fall räcker det gott och väl med varmt vatten och lite svanenmärkt såpa om du tvättar bilen själv. Mer tips om miljöanpassade bilvårdsprodukter hittar du på Naturskyddsföreningens webbplats.

Din insats har betydelse!

Vad har Mariehamns stad gjort?

Staden har antagit en dagvattenstrategi

Längden på stadens dagvattenledningsnät är 47 km. Det finns också cirka 10 km kombinerade ledningar där dagvatten leds till avloppsvattenledningar. Ett effektiverat nyttjande av tomtmark har lett till att andelen hårdgjorda ytor inom staden har ökat och därmed ökar också volymen dagvatten. Strategin nämner att när det är tekniskt och ekonomiskt möjligt ska åtgärder vidtas för att minska föroreningar i dagvatten innan det leds ut i havet.

Dagvattenrening

Vissa delar av stadens dagvattennät har redan idag olika typer av rening. Till exempel renas dagvattnet som uppstår från Ålandsvägen i en så kallad lamellavskiljare vid Lilla Holmen. Dagvatten som uppstår i Västra hamnen renas i filter som är placerade i dagvattenbrunnarna inom hamnområdet som belastas av fordonstrafiken till färjorna.

Anlägger en multifunktionell våtmark

Genom att anlägga en våtmark vid Nabben kan en dryg halv miljon kubikmeter dagvatten renas, vatten som kommer från trafiknät och industriområden i Mariehamn men också delar av grannkommunen Jomalas dagvatten. Med en multifunktionell våtmark på plats kommer vi att se förbättringar av vattenkvaliteten i Slemmern samtidigt som vi återskapar en naturlig fiskelekplats.  Våtmarken kommer att byggas under sommaren 2019.

Sidan uppdaterades