Publicerad den Boende och miljö

Vatten som en mänsklig rättighet?

Världsvattendagen sker varje år den 22 mars med målet att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former. Det startades på initiativ av FNs generalförsamling år 1992 och har sedan dess varje år belyst olika vattenrelaterade teman.

Under årets tema "Leaving no one behind" kommer fokus ligga på vatten som en mänsklig rättighet – vatten för alla!

Temat bygger på den globala 2030-agendan för hållbar utveckling och relaterar specifikt till hållbarhetsmål 6. Målet som gäller att säkerställa tillgänglighet och hållbar förvaltning av vatten för alla, år 2030. Vatten är en förutsättning för liv. Att garantera alla människor tillgång till rent vatten är en av mänsklighetens stora utmaningar, speciellt när två tredjedelar av världens människor beräknas lida av akut vattenbrist till år 2025.

Hjälp oss att få ett renare vatten!
Vi är alla beroende av att ha tillgång till rent vatten. Men rent vatten är ingen självklarhet. Det är därför viktigt att vi alla tar ansvar och slår vakt om vår gemensamma naturresurs: vatten, så att vi har tillgång till det även i framtiden.

Vattnet hittar alltid tillbaka till dig
Kallt och klart vatten är bland det godaste som finns. Det är också världens viktigaste livsmedel. Därför är det viktigt att vi tänker oss för när vi spolar toaletten och hur vi diskar och tvättar. Med smarta val i vardagen bidrar du till friskt vatten, rena hav och sjöar. Vattnet ingår i ett evigt kretslopp, som vi alla är en del av.

Tänk på vad du spolar ned!
Vill du att det du konsumerar inte ska skada livet i havet? Vill du att den näring som finns i avloppsslammet ska kunna vara en del av kretsloppet? Då är det viktigt att tänka på vad som hamnar i avloppet.

Avloppsreningsverkets reningsprocess är utvecklad för att behandla avloppsvatten från toaletter, duschar, diskmaskiner och tvättmaskiner. Tyvärr kommer det även en mängd oönskade ämnen till stadens avloppsreningsverk. Det handlar både om skräp som täpper till rör och ledningar, och om kemikalier som försvårar reningsprocessen och skadar miljön.

Kemikalier finns överallt i vår närhet – i möbler, kläder, hygienprodukter, elektronik, plast och bilar. Om de inte hanteras på rätt sätt blir de kvar i vårt ekosystem och kan påverka både dig och framtida generationer. Det finns mycket du kan göra för att hjälpa både oss och miljön. Genom att välja bort varor som innehåller miljögifter får du också en renare miljö hemma.

Vad har Mariehamns stad gjort?

Under 2015-2016 genomfördes ett projekt för att fasa ut farliga kemikalier i alla stadens daghem. Stadens samtliga daghem inventerades med avseende på material i möbler, inredning och leksaker samt produkter för hygien och städning liksom städrutiner och kostservice. Projektet syftade även till att öka medvetenheten och kunskaperna kring kemikalier i daghemmen. En handlingsplan med åtgärdsförslag togs fram, vilket resulterade i att bl.a. att onödiga kemikalier nu har försvunnit och alla städkemikalier miljömärkta.

Hur och vilka åtgärder som gjordes finns att ta del av i stadens handlingsplan för Vägen till giftfria daghem.

Vill du få råd om farliga kemiska produkter besök KEMIs hemsida.

Det här kan du som konsument göra

 • Försök att köpa miljömärkta textilier, bygg-och elektronikvaror samt smink och hygienprodukter. Titta efter Bra Miljöval, Svanen och EU-blomman.
 • Häll inte ut färgrester, kemikalier, lösningsmedel, snus, tops eller läkemedel i avloppet.
 • Köp inte tandkräm eller deodorant som innehåller triclosan.
 • Köp inte kläder, schampo, kylskåp eller disk-och tvättmaskin som innehåller antibakteriella kemikalier/silver.
 • Fråga efter allväderskläder och skor som inte innehåller polyfluorerade impregneringsmedel.
 • Dammsug ordentligt. Det minskar:
  – påverkan av bromerade flamskyddsmedel, ftalater och polyfluorerade föreningar via inandningsluften, och
  – mängden miljögifter som spolas ut med skurvattnet.
 • Lämna elektronik och allt annat farligt avfall till återvinning.

Ytterligare tips hittar du på vår sida Tänk på vad du spolar ned.

Din insats har betydelse!

Sidan uppdaterades