Solceller på Övernäs skola, Ålands första och enda lågenergiskola
Publicerad den Organisation och arbete

Mariehamns stad fortsatt miljöcertifierad

Miljöcertifieringen omfattar hela stadens förvaltning och vissa bolag. Certifikaten utgör en kvalitetsstämpel utfärdad av det oberoende certifieringsorganet A3CERT. ISO 14001 är en internationell standard hur man styr och kvalitetssäkrar miljöarbetet inom en verksamhet.

Efter den årliga revisionen 24-27 januari av Mariehamns stads miljöledningssystem konstaterade A3CERT efter genomförd revision att Mariehamns stad har kunnat påvisa en effektiv implementering, underhåll och förbättring av sitt ledningssystem och därmed utfärdade A3CERT beslut för fortsatt certifiering ytterligare tre år.

Certifikatet blir ett kvitto på ett fungerande miljöledningssystem inom förvaltningen och våra bolag. Miljöledningssystemet är ett konkret verktyg för ett effektivt och långsiktigt miljöarbete.

Framgångsrika resultat under 2016

Staden har fem övergripande miljömål som gäller för förvaltningen av stadens verksamheter. Dessa ska hjälpa oss att skapa en god livsmiljö och en hållbar utveckling för Mariehamn. Ett mål ställer krav på minskade koldioxidutsläpp. Under de senaste 15 åren har stadens koldioxidutsläpp minskat ca 80 procent.

Sett till enskilda objekt är det Lotsbroverket som har gjort störst skillnad under senaste året, den interna elproduktionen från biogas ökande med 220 000 kWh.

Under året färdigställdes Övernäs skola som till sin utformning klassas som lågenergibyggnad. På skolan installerades även en solcellsanläggning som ska kunna producera ca 7 000 kWh under ett normalår.

Närproducerad förnybar el är en pusselbit i ett hållbart energisystem men också i detta fall ett värdefullt pedagogiskt verktyg inom undervisningen för elever i grundskolan.

Sidan uppdaterades