Publicerad den Boende och miljö

Det är inte lätt, att välja fett

I butikshyllorna hittar du rader med olika sorters matfett och oljor för matlagning, men det är inte alltid lätt att hitta de hållbara alternativen i denna djungel av valmöjligheter.

Beroende på ditt val kan du påverka klimatet utifrån olika perspektiv.

Väljer du exempelvis rapsolja och olivolja istället för smör och palmolja så minskar du på din klimatpåverkan. Detta val är även bra ur en hälsosynpunkt då palmolja och smör innehåller mättat fett vilket ökar risken för olika hjärt- och kärlsjukdomar.

Den huvudsakliga klimatpåverkan som matfett och oljor utgör är utsläppen från transport, gödsel och förändrad markanvändning. Ett bra exempel på detta är runt ekvatorn där regnskog skövlas för att ge rum för plantage för palmoljeodlingar, skövlingen frigör en hel del växthusgaser vilket gör att palmoljan är dålig ur en miljösynpunkt. Eftersom att palmoljeodlingarna är belägna vid ekvatorn så bidrar palmolja med långa transporter och dess klimatutsläpp.

Läs mer om hur och varför du ska undvika palmolja på Naturskyddsföreningens webbplats.

Även smör har en negativ påverkan på klimatet, detta då nötkreatur släpper ut en hel del metangas till atmosfären. Metangas är 23 gånger mer skadligt än koldioxid. Så om du vill göra ett bra val när det kommer till matfett och oljor vid matlagning, välj raps och olivolja framför andra sorters matfett, och varför inte välja en lokalt producerad rapsolja för att minska ditt fotavtryck på klimatet ännu mer.

Läs mer om vad som matfett, oljors påverkan på klimatet har här:

Vad har Mariehamns stad gjort?

Måltiderna i våra daghem och skola ger alla barn och elever möjlighet till bra matvanor och är en viktig del av folkhälsoarbetet. Därför är en satsning på bra mat dessutom en satsning på hela verksamheten. Barn och elever som äter lunch har bättre förutsättningar att lära och att ta till sig kunskap. God och näringsriktig mat kräver både kunskap och fingertoppskänsla – Intaget av mättat fett är i allmänhet för stort medan intaget av fleromättat fett är för litet. I matlagningen bör man använda ett matfett med bra fettsammansättning som är D-vitaminberikat.

I stadens kök väljer vi i första hand olja, gärna rapsolja. I matlagningen kan en del av grädden ersättas med mjölk.

Vi väljer dock aktivt bort livsmedel som innehåller palmolja.

Sidan uppdaterades