Publicerad den Stadsplanering och trafik

Målbild för centrum

Det förberedande arbetet inför framtagande av centrums delgeneralplan har precis avslutats. Kommittén hade till uppdrag att ta fram generella målsättningar och översiktligt innehåll för den kommande generalplanen. De överlämnade sin slutrapport till stadsstyrelsen i torsdags.

-    Kommittén har varit väldigt enig i att delgeneralplanen ska lägga grunden för ett attraktivt och trivsamt centrum, berättar stadsarkitekt Sirkka Wegelius. Målet är också att dubblera invånarantalet i området vilket bland annat gör att man kommer föreslå nya bostadstyper och principer för ett sammanhållande underjordiskt parkeringsgarage.

Den nya delgeneralplanen kommer att vara bindande, och inte enbart riktgivande vilket är fallet med den gällande generalplanen.

-    Med en bindande delgeneralplan kommer alla att veta vilka ramar som gäller. Det kommer i sin tur att kunna påskynda framtagningen av de mer detaljerade stadsplanerna, förklarar stadsarkitekten.

Kommitténs rapport presenterades för stadsstyrelsen torsdagen den 21 januari och läggs fram inför stadsfullmäktige den 1 mars. Omedelbart efter att fullmäktige godkänt målsättningarna kommer det fortsatta arbetet med framtagandet av delgeneralplanen att inledas i stadsutvecklingsnämnden.  Processen kommer att innehålla flera tillfällen där invånarna får ge sina åsikter och förslag.

Kommittén har bestått av ordförande Roger Jansson (M), viceordförande Barbro Sundback (S) samt medlemmarna Erica Sjöström (C) och Christian Nordas (Lib). Stadsarkitekt Sirkka Wegelius har varit kommitténs sekreterare.

Bilagor till kommitténs slutrapport 

Sidan uppdaterades