Publicerad den Boende och miljö

Förnya lindarna i Esplanaden, när och hur?

Idag finns cirka 320 lindar i den öst-västliga Esplanaden. De är en betydelsefull del av stadsbilden i Mariehamn. Esplanaden är ett väl utnyttjat gångstråk och den viktigaste delen av stadens gröna ryggrad.

Stadens parker och grönområden ansvarar infrastruktursektorn för. Under flera års tid har vi följt med skicket på lindarna och konstaterat att många av träden inte mår bra, främst beroende på tidigare hamlingar och gallringar som gjorts enligt den tidens metoder, berättar infrastrukturdirektör Kai Söderlund.

Förslag till framtida åtgärder

Stadsträdgårdsmästaren har nu sammanställt en rapport med förslag till framtida åtgärder för lindarna i Esplanaden. I rapporten beskrivs bakgrunden och vilka problem som finns idag. Lindarnas kondition varierar; det finns skador på de flesta träden och vissa av lindarna har redan tagits bort eller ersatts med nya.

Under 2000-talet har arborister (trädvårdsspecialister) gjort trädbesiktningar (i vissa fall med ultraljud) och därefter genomfört gallringar för att minska trädkronornas vikt. Trots att det tidvis kan ligga grenar på marken efter stormnätter finns det inte några kända säkerhetsrisker även om man aldrig kan ge en garanti.

Med rätt trädvårdsplan och skötselbeskärning kan lindarnas livslängd förlängas. Parallellt med en kommande trädinventering och en fortsatt kronreducering (hela Esplanaden genomgås under de kommande fem åren) föreslås i rapporten att arbetet med en långsiktig plan för en förnyelse av lindarna påbörjas. Planen skall beakta historiska aspekter, Esplanadens betydelse i stadsbilden, val av träd och etappindelningar samt tidsplan och kostnader.

Vad är rätt beslut för framtiden?

Vi tycker att det är viktigt att frågan får synlighet och att vi tar rätta beslut för framtiden med tanke på den betydelse lindarna i Esplanaden har för stadens karaktär, säger Söderlund.

Infrastrukturnämnden, som har frågan i sitt arbetsprogram, kommer vid nästa möte den 9.12.2015 att få ta del av rapporten och presentera sina synpunkter på det fortsatta arbetet.

Mariehamnarna ska naturligtvis få tycka till när de olika alternativen för en förnyelse av Esplanaden presenteras. Har du frågor redan nu, kontakta då Kai Söderlund per mail kai.soderlund@mariehamn.ax eller per telefon 531 500.

Sidan uppdaterades