Publicerad den Idrott och fritid

Könsneutralt omklädningsrum

Under perioden 1 januari-31 maj 2016 pågår ett försök med ett könsneutralt omklädningsrum i Baltichallen.

I slutet av fjolåret kontaktade verksamhetsledare Sofia Enros på Regnbågsfyren r.f. flera idrottsanläggningar på Åland för att höra om det skulle vara möjligt att erbjuda könsneutrala omklädningsrum som komplement till de befintliga utrymmena för kvinnor/män.

- Det finns flera fördelar med ett könsneutralt omklädningsrum, berättar Regnbågsfyrens ordförande Maria Antman.  Det är en fördel för de besökare som har en vårdare eller följeslagare av motsatt kön med sig. Det kan också underlätta för föräldrar som har barn av motsatt kön i en ålder där barnen är lite för gamla för att följa med in i ”fel” omklädningsrum men lite för unga för att lämnas utan den vuxnes tillsyn. Det underlättar också för de medborgare som inte känner sig bekväma i varken det kvinnliga eller det manliga omklädningsrummet.  

Enligt stadens kultur- och fritidschef Maria Hägerstrand-Mattsson har det genom åren inte varit någon stor efterfrågan på könsneutrala rum. Det har hänt vid några tillfällen exempelvis då en besökare har en följeslagare av motsatt kön.

- Generellt har våra anläggningar ganska få omklädningsrum men när vi fick förfrågan så gick vi igenom var det skulle kunna vara genomförbart.  Vi har gått in för att göra ett försök i Baltichallen under perioden 1 januari-31 maj 2016 och gör sedan en utvärdering, fortsätter Hägerstrand-Mattsson.   

- Från föreningens sida är vi givetvis mycket glada att Mariehamns stad vill införa ett könsneutralt rum på prov, säger Maria Antman. T.ex. i Sverige finns flera positiva exempel på lyckade lösningar med liknande omklädningsrum - det ökar tillgängligheten för personer som kanske annars av olika orsaker drar sig för att besöka idrotts- och fritidsanläggningar.

För mer information, kontakta

Maria Antman, ordförande Regnbågsfyren rf, tel 040 5014955
Maria Hägerstrand-Mattsson, kultur- och fritidschef, tel 531 435/040 5363864

Sidan uppdaterades