Publicerad den Boende och miljö

Bli en klimatsmart konsument

Här får du tips om vad du kan göra för att minska din miljöpåverkan både gällande mat och produkter. Stadens daghem och skolor har i många år arbetat för minskad klimatbelastning när det gäller skolmåltiderna.

Det är väldigt viktigt att ibland stanna upp och utvärdera sig själv och reflektera över sin livsstil för att göra din livsstil mer klimatsmart. Genom att göra olika klimat-test som finns på internet så kan man skapa en helhetsbild av sin livsstil och se vad som påverkar mest.

Testa din Klimatpåverkan

Vill du veta hur din egen livsstil påverkar klimatet? Svara på frågor om hur du bor, reser och äter och få konkreta förslag på vad du kan förändra i din livsstil. Utifrån sammanställningen, som också visar din klimatpåverkan i ton koldioxid, kan du sedan se vilka val som påverkar dina utsläpp mest. På så sätt vet du vad du kan jobba med för att minska din miljöpåverkan.

Gör klimattestet på www.klimatkontot.se

Sist men inte minst, det är även viktigt att kommunicera med varandra, prata med grannar, släkt och vänner för att se vad de gör för att minska sin klimatpåverkan. Och se om det finns nått som du kan inspireras av för att minska din klimatpåverkan.

Hur väljer jag klimatsmart kött?

Ska jag äta nötkött eller kyckling? Vad är skillnaden mellan ekologiskt och naturbete? Du som konsument kan bidra till en mer hållbar köttkonsumtion genom att göra kloka matval som tar hänsyn till naturen, klimatet och djurens välfärd.

Mat-klimat-listan från Sveriges lantbruksuniversitet gör det lätt att välja rätt.

Vad har Mariehamns stad gjort?

Klimatsmart dag

Det finns många väl förankrade argument för att minska konsumtionen av kött. Ett av argumenten är den stora klimatbelastningen från köttproduktionen. Klimatbelastning för en färdig vegetarisk rätt är cirka 0,5 kg koldioxid jämfört med en kötträtt cirka 2 kg koldioxid.

Klimatsmart dag har varit ett inslag i Mariehamns skolor och daghem under en längre tid (start 2011), detta innebär att en dag i veckan serveras enbart vegetariskt. Inom stadens skolor och daghem serveras cirka 1 600 portioner dagligen vilket innebär att varje veckas klimatsmarta dag minskar klimatbelastningen med 2 400 kg koldioxid, vilket motsvarar samma klimatbelastning som att köra en bensin eller dieseldriven personbil drygt 13 000 km.

Klimatmål

Ett av stadens miljömål är att begränsa klimatbelastningen. Hittills har koldioxidutsläppen från Mariehamns egna verksamhet minskat med drygt 70 procent sedan 2002.

För att veta om vi når våra miljömål så gör vi en årlig uppföljning. Hållbarhetsbokslutet visar hur vi ligger till jämfört med våra mål.

 

Sidan uppdaterades