Stadsdirektör Barbara Heinonen och Niklas Zennström på bild vid överlämnandet av certifikatet för stadens genomförande av programmet Baltic Sea City Accelerator.. Stadsdirektör Barbara Heinonen och Niklas Zennström. Fotograf: Niklas Elmehed
Publicerad den Organisation och arbete

Staden uppmärksammades för innovativa Östersjöåtgärder

Mariehamn har framgångsrikt genomfört den inledande upplagan av Baltic Sea City Accelerator som banat vägen för ett nytt tillvägagångssätt för att omvandla och städa upp Östersjön.

Under de senaste 18 månaderna har Mariehamns stad tillsammans med Kalmar, Vaxholm, Västervik och Värmdö från Sverige, Panevėžys från Litauen och Slupsk från Polen deltagit som pionjärer i Baltic Sea City Accelerator, ett program som ger lokala myndigheter, företag och forskare möjlighet att tillsammans utveckla lokala handlingsplaner för Östersjön och identifiera hållbara och innovativa lösningar för lokala vattenutmaningar.

Vid en ceremoni som hölls den 28 juni i Stockholm uppmärksammades Mariehamns stad och de andra deltagande städerna för att de framgångsrikt genomfört programmet Baltic Sea City Accelerator. Programmet har initierats av Race For The Baltic som startades av Niklas Zennström, grundare av Skype samt VD och grundare av Atomico.

Jag är imponerad av städernas höga ambitionsnivåer och deras innovativa planer på att hjälpa till med att återställa Östersjön. Städer är förändringsaktörer som kan göra en verklig skillnad för att återställa Östersjön, säger Niklas Zennström.

Exempel på städernas ambitioner och åtgärder var:

  • Västervik har investerat i en näringsåtervinningspump som har ökat den lokala skörden med 20%.
  • Kalmar har som mål att ha Sveriges bästa avloppsreningsverk.
  • Slupsk, Polen, leder engagemang från medborgarna via vattendemokrati i deras samhälle.
  • Värmdö och Vaxholm är två attraktiva och populära skärgårdsdestinationer som förvaltar båtturism och rent vatten för boende och turister.
  • Panevėžys, Litauen, har som ambition att renovera stormvatten- och avloppsvattenanläggningar och återställa huvudfloden Nevėžis.
  • Mariehamn, Åland, återställer våtmarker för att öka kvaliteten på badstränderna.

Pilotprogrammet Baltic Sea City Accelerator stödjer FNs hållbara utvecklingsmål (Sustainable Development Goals), ramdirektivet för vatten (Water Framework Directive) och HELCOMs ramverk. Visionen är att programmet skalas upp till 100 städer mellan 2018-2020.

Att genomföra programmet är bara en av alla större satsningar Mariehamns stad gör för miljön. Exempelvis är vi en deltagare i nätverket Bärkraft.ax på Åland och staden undertecknade även det globala Parisavtalet (Paris Climate Agreement) där vi åtar oss att bekämpa klimatförändringarna. Samtidigt fortsätter vi vårt arbete med stadens miljöledningssystem enligt den internationella miljöstandarden ISO 14001, för att nå våra miljömål

Mer information om Baltic Sea City Accelerator finns på engelska på programmets webbplats.

Sidan uppdaterades