Publicerad den Boende och miljö

Grön milstolpe i Västra hamnen

Mariehamns hamn Ab har färdigställt en anläggning som möjliggör landström till fartyg som anlöper hamnen, vilket innebär stora miljövinster. – Det här är en grön milstolpe för Västra Hamnen och Mariehamns stad. Vi har arbetat länge för det här och är oerhört glada att vi nu kan erbjuda elanslutning vid kaj, säger Leif Ahlqvist, VD för Mariehamns Hamn AB.

Elanslutning innebär att fartygen stänger av motorerna vid kaj och använder el från land för att driva funktioner ombord. Koldioxidutsläppen minskar kraftigt och utsläppen av svaveldioxid, kväveoxid och partiklar reduceras till ett minimum. Dessutom ger elkraft från land en tystare hamnmiljö.

Landströmsanläggningen är installerad vid kajplats fem och första fartyg ut för använda landström istället för olja är Viking Lines Rosella. Uppkopplingen av landström sker framför allt vid Rosellas hamntid under nattetid.

Det är oerhört glädjande att det nu finns landström tillgängligt i Västra hamnen och framför allt att det finns efterfrågan av tjänsten. Att Rosella byter olja mot el innebär en reduktion av 2000 ton koldioxid men även utsläppen av svaveldioxid, kväveoxid och partiklar reduceras kraftigt. Det här har stor betydelse för miljön, både lokalt och globalt, säger Ulf Simolin, miljösamordnare för Mariehamns stad.

Hur mycket är då 2000 ton koldioxid i jämfört med andra transportutsläpp?

En Thailandsresa tur och retur motsvarar 2,5 ton koldioxidutsläpp per person vilket innebär att minskningen av koldioxid i Västra hamnen motsvarar 800 flygresor tur och retur Thailand.

Att köra en normalstor bensinbil varje år 1500 mil innebär att man släpper ut lika mycket koldioxid som en Thailandsresa vilket innebär att 2000 ton motsvarar samma klimatbelastning som 800 bilar.

För mer information, vänligen kontakta:

För Mariehamns hamn Ab
VD, Leif Ahlqvist 
Tfn: 531 480,  E-post:  leif.ahlqvist@mariehamn.ax

För Mariehamns stad
Miljösamordnare, Ulf Simolin
Tfn: 531 245, E-post: ulf.simolin@mariehamn.ax

Sidan uppdaterades