Elbuss. Foto: Viking Line Buss AB.
Publicerad den Boende och miljö

Provåk elbuss

Viking Line Buss och Mariehamns stad testar elbuss. Den 16 december kan resenärer åka med gratis på utvalda sträckor i staden.

Den utveckling mot elbussar har nu rejält börjat skjuta fart i allt fler städer, både i Europa och i övriga världen. Bland annat har Helsingforsregionens Trafik beslutat att om tio år ska en tredjedel av deras totalt 1400 bussar vara eldrivna. Det finska bolaget Linkker ska leverera 12 eldrivna bussar till Esbo och Helsingfors inom kort.

För att lyckas med den gröna omställningen av transportsektorn är en kollektivtrafik som kör på hållbara drivmedel en väsentlig framgångsfaktor. Genom Viking Line Buss AB och Linkker skapas det nu tillfälle att även ålänningar kan pröva att åka elbuss på hemmaplan. Testdagen anordnas i samarbete med Mariehamns stad och landskapsregeringen genom Ålands teknologi- och energicentrum. Under fredagen den 16 december kan resenärer provåka med en elbuss från Linkker.

– Det känns spännande och är en satsning för framtiden. Vi måste vara modiga och testa nytt. På det här sättet kan vi vara med och påverka att vi får en hållbar kollektivtrafik och en bättre miljö för våra barn och barnbarn, säger Jim Häggblom VD Viking Line Buss AB.

– Det är framför allt i Mariehamn och dess närhet som det finns en marknad för elbussar, men på sikt kommer det säkert att finnas varianter som kan köra i landsbygdstrafik, menar Jim Häggblom.

Klimatsmart och energieffektiv

Många länder har börjat inse potentialen i elektrifiering av transporter. Förutom de stora miljövinsterna med elbussar, finns det också ekonomiska argument, de är visserligen dyrare att köpa in, men samtidigt är de betydligt energisnålare än konventionella förbränningsmotorer. Hur bra elektrifieringen är för miljön beror naturligtvis också på hur elströmmen produceras.

– Vi har ambitionen att ladda alla eldrivna fordon med lokalt producerad förnybar el. För närvarande använder vi förnybar el som största delen är producerad i Sverige men vårt mål är att stimulera till en lokal elproduktion som bygger på sol och vind, säger Ulf Simolin miljösamordnare för Mariehamn stad.

Om man t.ex. placerar solceller på bibliotekstaket skulle elproduktionen från dessa motsvara elbehovet för en av stadsbussarna på årsbasis. Det är ett slående exempel på hur resurseffektivt det är med elektrifierade transporter, menar Ulf Simolin.

Utvecklingsmål och skattesystemet

I Ålands hållbarhetsagenda finns utvecklingsmål om en Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet. För att åstadkomma en omställning till förnyelsebara energikällor har långsiktiga och hållbara spelregler en avgörande betydelse för hur företagen, såsom bussföretagen, väljer att ställa om sin fordonsflotta. För närvarande belastas elbussar med energiskatt för den el de använder, medan trafik som går på räls slipper elskatt.

– Finlands regelverk gällande skatt på förnyelsebara drivmedel är ett område som särskilt bör diskuteras med riket. Det är orimligt att elbussar ska belastas av energiskatt för den el de använder, medan spårbunden trafik slipper elskatt. Självklart ska också bussarna vara befriade från elskatt, säger Robert Mansén verksamhetschef vid Ålands teknologi- och energicentrum.

– Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland stöder en omställning till förnyelsebara energikällor även inom transportsektorn. Just nu pågår arbetet med en ny klimat- och energistrategi där det förväntas ingå hur man kan främja introduktionen av elfordon på marknaden, säger Robert Mansén vidare.

Provåk elbussen fredagen den 16 december i Mariehamn.

Bussen startar från Magazin och åker söderut kl. 16.20 och norrut kl. 16.50.

Det är gratis för alla att åka med elbussen, passa på att åka med!

Sidan uppdaterades