Publicerad den Daghem och skola

Ekologisk mjölk

Nu kommer stadens skolelever och daghemsbarn att bli serverade ekologisk mjölk.

Ålands centralandelslag (ÅCA) kommer att i fortsättningen leverera ekologisk mjölk till Mariehamn stads samtliga skolor och daghem, berättar kostservicechef Sari Hautamäki.

När Mariehamns stads kostservice genomfört upphandlingen av mjölk var det ÅCA som gav det bästa anbudet. Det innebär att de uppfyller både miljö – och livsmedelskraven, krav som uppfyllde djurskyddet samt gav det bästa priset.

Mariehamn stad har sedan cirka 5 år arbetat med att öka andelen ekologiska livsmedel som serveras inom stadens verksamheter. I det fortsatta arbetet kommer vi även att fokusera på matens klimatpåverkan, säger miljösamordnare Ulf Simolin.

Vi är glada att en lokal leverantör kan vara med och konkurrera när det är frågan om en offentlig upphandling med upphandlingsregler som gäller för hela EU. För att göra det möjligt för lokala leverantörer att kunna lämna in anbud hade man delat upp livsmedelsupphandlingen i mindre delar.

Det har redan kommit positiv feedback om den ekologiska mjölken från både daghem och skolor, säger Sari Hautamäki.

Sidan uppdaterades