Ritning, Doktorsvillan.
Publicerad den Organisation och arbete

Utredning om Doktorsvillans framtid

Slutrapporten från kommittén för Doktorsvillans framtida användning och underhåll finns nu att läsa.

Stadsstyrelsen tillsatte i september 2018 en kommitté med uppdrag att utreda hur Doktorsvillan bör underhållas och vad den ska användas till i framtiden. Nu är kommitténs arbete klart.

Kommittén har hört olika intressenter och sakkunniga. Under utredningens gång har det visat sig att det finns ett stort intresse för att utveckla olika verksamheter i Doktorsvillan. Vill du läsa mer om förslaget till renovering, underhåll, tidsplan samt se bilagor som skissritningar med mera finns allt i slutrapporten från 2.5.2019.

Sidan uppdaterades