Publicerad den Stadsplanering och trafik

Därför bygger vi om Stora gatan

Målsättningen med ombyggnaden är att förbättra trafiksäkerheten på ett olycksdrabbat avsnitt och samtidigt förbättra stadsbilden i området.

Trafiksäkerheten på Stora gatan på avsnittet Torggatan – Strandgatan har diskuterats länge, bland annat på grund av att några dödsfall skett i korsningarna. Nu är ombyggnaden igång med full fart.

Efter ombyggnaden blir avsnittet mer tydligt för bilisterna och det går att komma fram som förut. Den lätta trafikens säkerhet förbättras genom att övergångsställen blir upphöjda och smalare än förut, vilket gör att bilisterna håller en lägre hastighet. Dagens krav på tillgänglighet har beaktats och gaturitningen är diskuterad med handikapporganisationerna. Detaljlösningarna är genomtänkta och ytmaterialen är högklassiga, vilket bidrar till en bättre stadsbild.

Busshållplatsen för linjebussarna blir kvar på Stora gatans norra sida (mot torget) och på södra sidan (mot stadshuset) blir parkeringen för charterbussar kvar.  Båda dessa bussplatser får en tydligare utformning än tidigare samtidigt som den allmänna trafiken kan passera förbi stillastående bussar.

Gatuavsnittet är ett av de mest trafikerade i Mariehamn och under en ombyggnadsprocess blir det alltid störningar. Taxi har tidigare meddelat att man väljer andra vägar och nu har busstrafiken också tillfälligt lagt om sin rutt. De ålänningar som känner till projektet väljer säkerligen också frivilligt andra vägar. Entreprenören behöver för tillfället kunna arbeta fritt på ena körbanan och i stället för att helt stänga av trafiken i ena riktningen valdes modellen med trafikljus. Detta har tidvis lett till långa väntetider och en oklar trafiksituation. Från och med måndagen den 29.8 har trafiken från Västerhamn omdirigerats till Ålandsvägen och vidare till Styrmansgatan för att minska på trafikmängderna. Andra åtgärder kan bli aktuella senare beroende på trafiksituationen.

Arbetet blir helt klart senast den 28.10.2016. Vi ber om överseende för olägenheterna.

En planritning på den slutliga trafiklösningen kan du se här.

Sidan uppdaterades