Publicerad den Boende och miljö

Nordiska städer bekämpar klimatförändringar

Inför miljötoppmötet COP21 i Paris har staden och de övriga nordiska huvudstädernas borgmästare/stadsdirektörer undertecknat en gemensam deklaration med två målsättningar. För Mariehamns del har stadsdirektör Barbara Heinonen skrivit under deklarationen.

- För det första åtar vi oss att bekämpa klimatförändringarna genom att minska våra utsläpp av växthusgaser med mer än de nationella målen. För det andra åtar vi oss att minska effekterna av havsnivåhöjningen, översvämningar och extremt väder genom att förbättra våra städers förmåga att stå emot kommande klimatförändringar, berättar Barbara Heinonen. Det kan låta som enkla åtgärder - men det är stora utmaningar.

Genom att underteckna deklarationen visar de sju huvudstäderna att de kommer att fortsätta minska utsläppen genom att arbeta för ökad energieffektivitet och genom att konvertera till förnyelsebara energilösningar. Det är man beredd att göra oavsett resultaten av tidigare, och nu pågående, klimatförhandlingar. Ett klimatavtal som aktivt stödjer detta arbete skulle dock underlätta och intensifiera städernas ansträngningar.

Globalt sett bor över hälften av världens befolkning i stadsområden, vilket gör att städer behöver vara i framkant i kampen mot klimatförändringarna. Även om städerna endast upptar två procent av jordens yta, står de för 80 procent av den ekonomiska aktiviteten i världen och genererar 75 procent av de globala växthusgasutsläppen enligt FN: s miljöprogram (UNEP).

Liksom andra städer står också de nordiska städerna inför miljöförändringar såsom minskad biologisk mångfald samt extremt väder med kraftiga regn, stormar och kraftiga snöfall. De nordiska huvudstäderna investerar för närvarande i åtgärder för att anpassa sig till miljöhoten. Samtidigt är det bevisat att minskade utsläpp från städer är en kostnadseffektivare lösning, i jämförelse med att anpassa städerna till det förändrade klimatet.

- I deklarationen åtar vi oss att bekämpa och stå emot klimatförändringen genom att fortsatt ha en minskning av utsläppen av växthusgaser som högsta prioritet för de nordiska huvudstäderna, berättar Barbara. Vi åtar oss att stödja varandra för att hitta innovativa lösningar som kan minska utsläppen och minska effekterna av stigande havsnivåer genom noggrann och innovativ planering. Dessutom åtar vi oss att dela våra kunskaper och idéer om hur man kan minska utsläppen från vår verksamhet och hur man kan arbeta med miljöanpassad offentlig upphandling.

- Mariehamns stad är en av yttert få städer i Norden som har ISO 14001-certifiering på hela sin verksamhet och vi delar gärna med oss av vår kunskap, fortsätter Heinonen.

Med deklarationen vill borgmästarna/stadsdirektörerna i de nordiska huvudstäderna uppmana alla städer att åta sig att avsevärt minska sina utsläpp och att öka samhällets förmåga att stå emot kommande klimatförändringar. Samtidigt uppmanar undertecknarna alla nationella regeringar på COP21 att åta sig att minska utsläppen så att den globala uppvärmningen aktivt begränsas till högst 2°C.

 

Sidan uppdaterades