Publicerad den Omsorg och stöd

Barnskyddet söker familjehem och stödfamiljer

Barnskyddet söker omgående familjehem. Vi önskar att ni som familj kan erbjuda ett tryggt hem och har en stabil livssituation med ordnad ekonomi. Ni bör ha tid, engagemang och känslomässigt utrymme för att ta emot ett eller flera barn. Familjen bör gå en förberedande kurs för familjehem som arrangeras av Rädda barnen i höst.

Barnskyddet söker även stödpersoner och stödfamiljer. Som stödperson är du ett stöd för ett barn eller en ungdom och din uppgift kan vara varierande. Det kan handla om social träning, hjälp vid fritidsaktiviteter eller att ge råd och stöd i vardagssituationer. Som stödfamilj ger du avlastning till barnets egen familj till exempel en helg i månaden. För att vara stödperson eller stödfamilj behövs ingen speciell utbildning, utan det viktiga är att ni har tid, är engagerade och lever under stabila förhållanden.

Brottregisterutdrag måste uppvisas innan avtal ingås.

Om du har frågor eller vill anmäla ditt intresse kan du kontakta vik. ledande socialarbetare Ulrika Holmlund telefon 531 716 ulrika.holmlund@mariehamn.ax eller socialservicechef Cecilia Berndtsson telefon 531 719 cecilia.berndtsson@mariehamn.ax

 

Sidan uppdaterades