Etapp ett på Ålandsvägen sträcker sig från korsningen vid Nygatan till Norra EsplanadgatanDel av etapp 1 på Ålandsvägen.
Publicerad den Stadsplanering och trafik

Ålandsvägens ombyggnad

Nu är entreprenadavtalet undertecknat. Entreprenaden kommer att pågå under perioden 20.3 - 23.10.2017, med paus från midsommar och hela juli månad.

Läs mer i pressmeddelandet här.

Du kan även följa med hela projektet, från planering, upphandling, beslut och det pågående arbetet på sidan Ombyggnad av Ålandsvägen.

Sidan uppdaterades