Publicerad den Kungörelser

Inbjudan till samråd och samrådsmöte

Gällande utkast för en delgeneralplan över Mariehamns centrum

Staden har tagit fram ett utkast för en delgeneralplan över Mariehamns centrum. Samrådsmöte arrangeras den 1 mars 2017 kl 18 på stadsbiblioteket då stadsarkitekten informerar. Ärendematerialet finns på stadens hemsida och på stadsarkitektkansliet.
På stadsbibliotekets andra våning är materialet samlat till en utställning under tiden 1-22 mars 2017.
Synpunkter gällande ärendet lämnas skriftligen eller muntligen senast den 31 mars 2017 kl 15 till stadsarkitektkansliet, PB 5, 22101 Mariehamn. I den fortsatta beredningen redovisas synpunkterna.

Sidan uppdaterades