Euro-sedlar

650 000 euro i covid-stöd till staden

Social- och hälsovårdsministeriet har betalat ut ett ansökt statsunderstöd till Mariehamns stad på cirka 650 000 euro.

Stödet är en ersättning för direkta social- och hälsovårdskostnader som staden haft och som orsakats av covid-19- pandemin under 2020.

Ansökan sändes till ministeriet i mars i år. Den kompletterades i början av juni med uppgifter om momsavdrag, bankkontouppgifter och utdrag ur huvudbokföringen. Kompletteringen ledde till att stödsumman ökade med cirka 27 000 euro till totala 648 269 euro.

– Det har gjorts ett grundligt och bra jobb internt för att få ihop den omfattande ansökan och redovisa alla de extra kostnader som vi nu fått stöd för, säger stadsdirektör Barbara Heinonen.

I en av statens tilläggsbudgetar för 2020 anvisades ett anslag på högst 6 miljoner euro i statsunderstöd för att ersätta nödvändiga extra kostnader för social- och hälsovård som landskapet Åland haft på grund av pandemin. Alla kommuner på Åland har kunnat söka om detta statsunderstöd.

 

Publicerad 6.9.2021
Uppdaterad 6.9.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.