Publicerad den Kultur och bibliotek

Inbjudan till en temporär skulpturutställning

Välkommen att anmäla dig till en temporär skulpturutställning som visas sommaren 2021 i Mariehamn på Åland.

Mariehamns stads referensgrupp för konst har bildat en arbetsgrupp tillsammans med Sveriges och Finlands skulptörförbund, samt Ålands konstförening (Åländska konstnärers sammanslutning). Vi inbjuder nu Dig att anmäla ditt intresse av att delta i skulpturutställningen.

Call for submissions, artwork for a temporary sculpture exhibition - information in English (pdf, 36,6 kB)

Om utställningen

Vi har tänkt att visa uppemot 20 skulpturer i varierande storlek av svenska, finländska och åländska konstnärer i centrala Mariehamn preliminärt under perioden 10 juni - 1 augusti 2021.

Konstprojektet är en del av stadens bidrag till  firandet av Åland 100 år.

Kommer det in många anmälningar så fungerar arbetsgruppen som en jurygrupp. Arbetsgruppen tillika juryn består av: Denise Ziegler and Tiina Raitanen Finska skulptörförbundet; Johan Ström, Svenska skulptörförbundet; konstnärerna Isa Hellström, Juha Pykäläinen, Peter Winqvist Ålands konstförening; samt Mariehamn stads referensgrupp för konst, Lars Midbjer, Fredrika Sundberg, Sirkka Wegelius och Erica Sjöström.

Placering av skulpturerna

Vid vissa grön- och parkområden såsom Miramarplatsen och parken bakom Ålands konstmuseum kan man samla ett flertal verk men enskilda verk ska även placeras solitärt på centrala platser i centrum. Verk kan även komma att placeras inomhus.

Vi har gjort en sammanställning över tänkta platser, se pdf-filer under rubriken Hitta snabbt.

Angivelser för ditt verk

Vi har i år tänkt att du deltar i första hand med ett färdigt verk som du har i din ateljé och ägo. Vi står inte för produktionskostnader av ett nytt verk. Det finns inget tema för utställningen. Verk får gärna vara interaktivt och bjuda in och aktivera publiken. Verk kan vara till salu och Mariehamns stad tar inte ut någon provision vid en eventuell försäljning.

Storlek på verket

Riktlinjer är alltid svårt men vi vill visa verk i varierande storlek, men företrädesvis inte så stora verk att det fodras att göra större och omfattande gjutningar av fundament.

Du behöver göra en teknisk specifikation av ditt verk så att vi vet vad som fodras. Arrangören står för samtliga av arrangören i förväg godkända kostnader för teknisk utrustning och kringutrustning som behövs och ingår i verket, t.ex gjutning av mindre fundament, socklar, markarbeten, belysning m.m. Skulle Du som upphovsmannen få ändå kostnader för material och tjänster trots att det är ett färdigt verk så ska arrangören kontaktas och i samråd ska det fattas beslut om eventuell ersättning ska utgå.

Du kan delta med ett eller flera verk.

Sista anmälan 20 februari

Du ska sända in en digital anmälan, se länk under rubriken Självservice. Ansökningsprocessen pågår mellan den 15 januari och 20 februari 2021.

I din anmälan ska du bland annat bifoga bild på verket, text om verket och teknisk specifikation. När verken som ska delta blivit slutgiltigt valda sänder Mariehamns stads projektledare över ett avtal och kontrakt för signering.

Kontaktperson Mariehamns stad

Ansvarig projektledare:  Lars Midbjer, kulturledare, kulturenheten.
Mobil: +358 40 823 9388.
Telefon: +358 18 531 388.
Adress: PB 76, Strandgatan 29, AX-221 01 Mariehamn, Åland, Finland.

Ersättningar specifikation

  • Utställningsersättning utgår med 800 euro för ett antaget verk. Ersättningen inkluderar även för upphovsrättsligt nyttjande av foto. Antas ett andra verk av samma konstnär utgår ytterligare 400 euro i ersättning.
  • Arrangören står för samtliga av arrangören i förväg godkända kostnader för transport och frakt.
  • Arrangören står för samtliga av arrangören i förväg godkända kostnader för dels transportförsäkring samt försäkring under utställningsperioden.
  • Kostnader för upphovsmannens resor och hotell i samband med utställningen betalas av arrangören.

Antagna verk kommer att presenteras på stadens hemsida och genom olika slags marknadsföringsprodukter (affischer, tidningsannonser etc). Den temporära utställningen är också startskottet för att bygga upp en permanent skulpturpark i Mariehamn så något verk kan komma att köpas in. Mariehamns stad har tänkt sig framledes att återkomma om än inte varje år med en temporär konstutställning sommartid.

Sidan uppdaterades