Publicerad den Stadsplanering och trafik

Utställd gaturitning

I enlighet med § 14 i plan- och byggförordningen för landskapet Åland hålls förslag till gaturitning för ombyggnad av Skillnadsgatan, avsnittet Havsgatan – Västra Esplanadgatan/Möckelöbrinken

Gaturitningen är utställd under tiden 1.2 – 15.2.2021 på www.mariehamn.ax.

Skriftliga anmärkningar mot förslaget skall inlämnas senast 15.2.2021 under adressen:

Infrastrukturnämnden, Elverksgatan 1, 22100 Mariehamn.

Sidan uppdaterades