Publicerad den Organisation och arbete

Att tänka på om du försätts i karantän

Under senare tid har många personer satts i smittskyddskarantän av ÅHS. Sådan lagstadgad karantän pågår alltid i 14 dagar.

Det viktigaste om du sätts i karantän är att du stannar hemma och avstår från att träffa andra. Ditt hälsotillstånd följs upp under din karantän av din behandlande läkare/sjukskötare.

Personer som har satts i karantän av ÅHS ska alltid vara i karantän i 14 dagar. En sådan karantän kan inte brytas i förtid. Inte ens om man testar sig och får ett negativt svar. Om viruset inte har förökat sig tillräckligt vid tidpunkten för testet blir resultatet negativt. Man kan ändå bära på viruset och bli smittsam först några dagar senare.

Personer som är i karantän ska inte umgås med varandra. De flesta som är i karantän kommer inte att bli sjuka, men ingen vet vilka som ska bli sjuka. Det kan nämligen vara så att en person blir smittsam någon dag innan symtomen märks. Då riskerar de andra som personen har varit tillsammans med att bli smittade. Karantänen förlängs och risken för Covid-19 ökar.

ÅHS har utfärdat tydliga direktiv om vad som gäller ifall du sätts i smittskyddskarantän.

Sidan uppdaterades