Publicerad den Stadsplanering och trafik

Intresserad av Rådhuset?

Infrastrukturnämnden efterlyser intresseanmälningar för användningen av Rådhuset.

Rådhuset byggdes på 1870-talet, men står nu tomt och utan hyresgäst efter att daghemsverksamheten flyttade bort. Nämnden understryker vikten i att byggnaden Rådhusets fortsatta användning ska vara tillgänglig som en publik byggnad, på grund av dess kulturhistoriska värde för Mariehamn. Nämnden letar nu i första hand efter externa hyresgäster eller arrendetagare vars verksamhet motsvarar kriterierna. Även andra förslag emottages i det här skedet.

Intresseanmälan lämnas i fritt format, men ska innehålla sådan information som gör att nämnden kan välja hur man vill gå vidare med den fortsatta hanteringen av ärendet. Nämnden efterlyser åtminstone följande information:

  • Presentation av intressenten (t ex företag, sammanslutning, privatperson) med kontaktuppgifter
  • Beskrivning av planerad verksamhet i byggnaden och renoveringsbehov
  • Planerad bindningstid för nyttjande
  • Beskrivning av byggnadsteknisk kompetens för att klara av eventuell egen renovering och underhåll av byggnaden
  • Finansiella förutsättningar
  • Hur önskemålet om publik användning ska tillgodoses.

Närmare information om byggnaden och ärendets beredning finns i bifogade dokument:

För ytterligare information, kontakta infrastrukturchef Kai Söderlund kai.soderlund@mariehamn.ax eller per telefon +358 457 5958 151.

Intresseanmälningar inlämnas senast den 9.3.2021 kl 15:00 till marten.rusell@mariehamn.ax.

Sidan uppdaterades